نحوه تغییر سایز و فرمت تصاویر سایت در سی پنل

نحوه تغییر سایز و فرمت تصاویر سایت در سی پنل

نحوه تغییر سایز و فرمت تصاویر سایت در سی پنل  داخل‌مقاله‌آموزشی قبلی نحوه محدود کردن ورود کاربران به مدیریت‌سایت فقط با آی پی های خاص رو به شما آموزش دادیم. توسط اون‎آموزش‌قادر شدین‌تنظیماتی‌روی هاست‌سی‌پنل‎اعمال کنید که فقط‎ کارمندان‎شما با آی‎پی‎های‌خاص و مطمئن قادر به ورود به مدیریت‎سایت...